Nockbrädshållare

Nockbrädshållaren är det perfekta verktyget vid montering av taknock. Uppnå ett smidigt och stadigt montage med våra nockbrädshållare från ESSVE.

Nockbrädshållare underlättar nockmonteringen

Med en nockbrädshållare uppnår du ett stadigt montage av nocken på ditt hustak. Den specialutformade hållaren används vid förankring av nockläkt eller nockbräda på toppen av takets konstruktion. Istället för att fästa taknocken direkt i takstolarna, och därmed behöva ta hänsyn till de skilda vinklar som detta medför, ger nockbrädshållaren en indirekt fästning som smidigt integrerar de skilda vinklarna med varandra. Det innebär att du slipper räkna ut hur takmaterialet ska utformas för att taknocken ska passa, utan denna anpassning sköts helt och hållet av nockbrädshållaren. Allt du behöver göra är att först montera fast hållarens nedre del på toppen av takstolen, och sedan montera taknocken på den övre delen. Därefter är nocken på plats, och det är bara att placera nockpannor eller liknande ovanpå.

Nockbrädshållaren från ESSVE är en utmärkt modell som besitter allt som behövs för en enkel och stadig montering. Dess tillverkning i varmförzinkad plåt med en tjocklek på 1,5 mm gör den dels elastisk och användarvänlig vid själva bygget, samtidigt som den är ordentligt tålig inför såväl rörelse som korrosion. Den är därtill försedd med 5,0 mm hål som möjliggör smidig infästning, antingen med 4,0 mm ankarspik eller med 5,0 mm ankarskruv. Det stadiga montaget som hållaren tillhandahåller gör att du får en nock som är rak och vågrät. Den indirekta fästningen bidrar dessutom till ett öppnare montage, som möjliggör jämn luftcirkulation i konstruktionen. Det enda du behöver ha i åtanke inför bygget är att läktens bredd inte får överstiga 40 mm. Annars är det bara att montera nockbrädshållaren och få taknocken på plats.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.