Butiken

Hur du lyckas med altanprojektet

Nu vänder ljuset så sakteliga åter och spirande drömmar om en härlig utomhustillvaro kan få ny fart. I detta inlägg har vi samlat lite tips till dig som drömmer om att bygga en altan att njuta av när det blir varmare. Även om det är förhållandevis lätt att bygga en altan är det vissa saker du behöver ha koll på för att du ska bli nöjd med ditt bygge. Vi hjälper dig att undvika många av de fallgropar som annars är lätta att hamna i!Att bygga ett trädäck är ett ganska enkelt och roligt projekt som den hyfsat händige kan klara av att göra själv. Men kom ihåg att en altan räknas som en bärande konstruktion vilket innebär att ditt bygge behöver uppfylla vissa minimikrav för att enligt Boverkets regler räknas som ett godkänt montage. Du investerar ju också en hel del både arbete, pengar och inte minst engagemang i ett sådant projekt. För att vara säker på att din altan ska bli precis så bra som du tänkt dig och samtidigt hålla för väder och vind för att kunna ge dig glädje under lång tid framöver, så finns det vissa saker du behöver tänka på innan du sätter igång. 

Planera / rita:Hur sugen du än är på att sätta igång direkt och börja bygga din drömterrass, rekommenderar vi dig att ändå ta dig lite tid att rita upp och planera din konstruktion innan du sätter igång! Det hjälper dig att tänka igenom vilka förutsättningar för bygget som du behöver ta hänsyn till för att slutresultatet ska bli bra. Här nedan listar vi några av de viktigaste frågorna att hitta svar på, som alla kommer att påverkar ditt val av konstruktion, skruv och infästning:

 • Storlek på terrassen? Hur ska den användas? 
 • Hur ska grunden konstrueras? Ska den förankras mot huset eller byggas fristående på tomten?
 • Vilken omgivande miljö behöver konstruktionen tåla? Är det ett utsatt läge med förhöjd risk för rostangrepp som kräver material med högre rostskyddsklass?
 • Vilken typ av trallbräda vill du jobba med? Både dimensionen och träslaget påverkar ditt val av skruv.

Vi har verktyg som hjälper dig att planera hur mycket skruv och beslag du behöver till din konstruktion:

https://www.fastdon.se/page/be...Storlek, belastning och miljön avgör val av säker konstruktion:

Essve Essdeck trallskruv

Boverket är den myndighet som sätter regler och anvisningar för vad som gäller för byggnadskonstruktioner i Sverige. En terrass räknas som en bärande konstruktion och det är framförallt grundkonstruktionen som säkrar att din terrassen blir stabil och håller för det den är avsedd för. Så förutom att använda virke av rätt dimension till din grundkonstruktion är ett generellt tips att alltid använda CE-märkta skruvar och beslag. På så sätt vet du att tillverkaren följer de kvalitetskrav och kontrollsystem som krävs för ett godkänt montage av en bärande konstruktion.

Storleken påverkar

Ju större yta din terrass har och ju större höjden är, desto större krafter kommer konstruktionen att utsättas för vilket innebär att träet kommer att röra sig mer. Trappor och räcken är också delar av konstruktionen som utsätts för stor rörelsebelastning. Se därför till att de skruvar och infästningar du använder för att fästa plankor och räcken samt skruva ihop din grund med, är av ett material som tål en ökad rörelsebelastning. Rostfri skruv är inte härdad och det gör att den blir segare. Det i sin tur innebär att den tar upp rörelser i träet eller konstruktionen bättre än vanlig härdad skruv (exempelvis CorrSeal). Så för delar med stor rörelsebelastning rekommenderar vi att bara använda rostfri A2 eller A4. 

Belastningen påverkar

De platser på din altan som är avsedd för socialt umgänge, ex. där du planerar att ställa en utemöbel och ha en grillplats eller kanske en dansbana, kommer också att utsättas för större belastning då många personer kan komma att vistas och röra sig där samtidigt. Du behöver då tänka på att din konstruktion behöver tåla större tyngd och rörelse på dessa platser. Här blir det viktigt att tänka på att anpassa utformningen av din grundkonstruktion med tillräcklig dimension på reglarna utifrån planerad belastning och tillräckligt täta regelavstånd utifrån vald plankdimension.  På så sätt säkrar du att din grund blir stabil och undviker att plankorna sviktar vid högre belastning. Vi rekommenderar också att alltid använda rostfri A2 eller A4 för dessa delar av din terrass då den kommer att utsättas för större rörelsebelastning.

Miljön påverkar 

All skruv som används utomhus måste ha en rostskyddande ytbehandling för att stå emot vårt nordiska klimat. Generellt finns tre klasser av rostskyddsbehandling där C4 är bra, A2 bättre och rostfri A4 bäst.

Beroende på hur utsatt olika delar av din konstruktion är för rostangrepp behöver du välja skruv med rätt korrosionsklassning för att säkra att din konstruktion håller under lång tid framöver:

 • Kust- och sjönära områden-  här råder generellt en mer utsatt miljö då luftfuktigheten är större och ökar risken för korrosionsangrepp på skruvar och beslag. Ju större salthalt i luften desto större risk för korrosion! Därför rekommenderas att bara använda minst Rostfri A2 vid söt- eller bräckvattenkust samt Rost och syrafri A4 vid saltvattenkust.
 • Pooldäck- klorbehandlat vatten ökar risken avsevärt för korrosion av omgivande skruv och metallbeslag. Därför ska du bara använda rost och syrafri A4 runt poolen.
 • Grund på mark- om din grundkonstruktion vilar direkt på marken innebär det större risk för rostangrepp, så tänk på att alltid bara använda rostfria skruvar och beslag till dessa grundkonstruktioner.
 • Låga mindre däck i icke aggressiv miljö- här fungerar det bra att använda skruv och beslag med rostskyddsklass C4, A2 samt A4. 

Virkesdimensionen påverkar

Beroende på den virkesdimension du valt för olika delar behöver du också välja rätt längd och dimension på dina skruvar. Använder du för korta eller för tunna skruvar ökar risken markant för att brädor lossnar med tiden eller att grunden inte blir tillräckligt stabil. En tumregel är att skruven ska gå in med ca 50% av sin längd i underliggande regel. 

Välj rätt typ av infästning och skruv till din grundkonstruktion:

Din grundkonstruktion kan behöva förankras och byggas upp på flera olika sätt beroende på hur den omgivande terrängen ser ut och om du ska förankra den i husets vägg eller bygga fristående på marken. 

Montage av bärlina mot husvägg 

Om din altan ska anslutas och fästas i husvägg behöver du säkra att den skruvas i husets bärande delar för att bli stabil. Här behöver du använda en skruv som är avsedd för materialet i husets grund du fäster mot, ex betonggrund, tegelfasad eller träregel.  Vid putsad fasad, se till att din skruv har tillräcklig längd för att nå in till bakomliggande bärande del av husets konstruktion.  Vi har ett stort urval av betongskruv, fasadplugg samt konstruktionsskruv i vårt sortiment att välja ifrån.

Till sortiment av infästning

Montage mot plint

Om omgivande mark är av lera eller ojämn rekommenderas att montera grunden på gjutna plintar där en stolpsko gjuts in i plinten. Använd med fördel en justerbar stolpsko för att enkelt kunna efterjustera höjden och säkra att din grundkonstruktion hamnar i våg. Du fäster sedan din träregel i stolpskon med någon av våra konstruktionsskruvar och träskruvar (se nedan).

                     Montage i berg

Om du behöver fästa en stolpsko direkt i berget bör du se till att fästa den med ett bra kemankare för att den inte ska lossna med tiden och trallens rörelser. Vi har kemankare av hög kvalitet från ESSVE som ser till att din grund sitter lika stadigt som berget. Du fäster sedan din träregel i stolpskon med någon av våra konstruktionsskruvar (se nedan).Montage direkt på mark

Här vilar grunden direkt på betongplattor mot marken och då behöver du alltid tänka på att använda rostfria material på skruv och beslag som nämndes i avsnittet ovan. Var noga med att plana ut marken innan och väga av din konstruktion ordentligt för att få ett fint och stabilt trädäck som inte tippar åt något håll. För bästa hållbarhet bör hörnen på grundkonstruktionen sammanfogas med förstärkta vinkelbeslag som monteras med Ankarskruv/Beslagsskruv. Vi har de vinkelbeslag du behöver i både varmförzinkad material samt rostfri A2. Dessa skruvas med ankarskruv eller beslagsskruv. Var noga med att välja rätt ytbehandlingen på skruv och beslag efter omgivande miljö och korrosiv utsatthet. Tänk också på att isolera med grundisoleringspapp mellan betongplattan och träregeln.

       KonstruktionsskruvKonstruktionsskruv är avsedd för att skruva ihop tunga träkonstruktioner och är ett bättre och starkare alternativ än den traditionella träskruven. Våra konstruktionsskruvar lämpar sig att sammanfoga takstolar, takåsar, takelementen, tunga limträkonstruktioner, skarvning av bjälkar och mycket mer. För att skruva ihop träreglarna till grundkonstruktionen av din terrass och fästa reglar i stolpskor mm. rekommenderar vi att du använder denna typ av skruv. 

Välj konstruktionsskruv ET-T om det behövs en dold sammanfogning och ett estetisk montage som inte syns.

Konstruktionsskruv Essve ET-T


Då det krävs en lite kraftigare skruv med större bärkraft är den klassiska Franska träskruven i härdat stål med sexkanthuvud fortfarande populär bland erfarna snickare.  Men denna ersätts nu mer och mer av den moderna Träskruven HEX, Corrseal från ESSVE.  Denna skruv är tillverkad av härdat stål med ytbehandling CorrSeal för utomhusmiljöer som motsvarar korrosivitetsklass C4 och som på grund av sin unika komposition av zink och epoxy ger ett högre rostskydd än traditionell elförzinkning eller varmförzinkning. Skruven är försedd med ett frässpår längst stammen och ett på spetsen vilket innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimerar sprickbildning. På skruv längre än 130 mm finns det en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trägängan, detta för att underlätta montage av längre och grövre skruv. Denna skruv från ESSVE uppfyller CE kravet enligt EN14592.

Fransk träskruv                                              Träskruv HEX, Corrseal


träskruv utomhus Essve Fransk T6S   träskruv utomhus Essve HEXFör ihopskruvning av träreglar där det krävs en skruv med lägre skalle kan vi rekommendera ESSVE Träskruv WAF.  Denna skruv finns i olika grovlekar både i härdat kolstål med Silver CorrSeal C4-klassad ytbehandling som fungerar för utomhus- och inomhusmiljöer samt i Rostfri A4 för utsatta miljöer. Skruven har en stor huvuddiameter vilket ger en mycket hög klämkraft vid montaget. Huvudet har även en mycket låg bygghöjd vilket kan vara en fördel för montaget. Den är försedd med 1 fiberskär i spetsen, vilket ger skruven ett lågt iskruvningsmoment i trämaterialet samt minimerar risken för sprickbildning.  På skruv som är längre än 70,0 mm så finns det en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trägängan vilket underlättar montaget av längre och grövre skruv.  Skruvhuvudets undersida är utformad så att den skall passa korrekt vid montage i balk och stolpskor.  ESSVE Träskruv WAF uppfyller CE kravet enligt EN 14592. Skruven är försedd med TX bitsfäste. 

ESSVE Träskruv WAF Corrseal                                   ESSVE Träskruv WAF Rostfri A4

träskruv utomhus Essve WAF     

Träslag på trallbrädorna påverkar monteringen och ditt val av skruv

Det finns en uppsjö av olika träslag att välja på för din trall som alla har olika egenskaper utöver det rent estetiska och kommer att påverka ditt val av monteringssystem och material på trallskruven. Om du använder dig av äkta trämaterial behöver du alltid tänka på att använda ytbehandlad trallskruv, helst med minst korrosionsklass C4 men för vissa träslag som exempelvis Lärkträ rekommenderas att bara använda rostfri skruv då brädorna annars riskerar att missfärgas på grund av de syror som träet innehåller.

För att försäkra dig om ett optimalt resultat rekommenderar vi att du alltid frågar din virkesleverantör vad som gäller för just det träslag som du har valt för att vara säker på att du väljer rätt typ av skruv.

Hård trallbräda / tropiska träslag

Till de hårdare träslagen bland trallvirke räknas bland annat Teak, Robinia (som är ett Europeiskt alternativ till teak), Termoask, Ek, IPE och Merbau. Gemensamt för dess träslag är att du alltid behöver tänka på att förborra dina bräder innan du skruvar för att undvika sprickbildning. Då de flesta av dessa träslag, framför allt de tropiska varianterna som Teak, Ipe och Merbau men också den europeiska Eken, är naturligt impregnerade mot röta tack var sitt innehåll av syror, rekommenderas alltid att använda rostfri skruv A2 eller A4 till mer utsatta miljöer.

Mjuk trallbräda

Till de mjuka trallbrädorna räknas bland annat det vanligaste tryckimpregnerade Furun, Gran (SuperWood), Organowood samt olika typer av Lärkträ och Ceder. Här behöver du sällan förborra om du använder självborrande skruv och till flera av sorterna fungerar det bra med skruv med ytbehandling av korrosionsklass C4, exempelvis träskruv med ESSVES CorrSeal eller rostfri skruv A2 eller A4. Observera dock att brädor av exempelvis Lärk innehåller syror och här ska du därför alltid bara använda rostfri skruv A2 eller A4 i utsatta lägen. 

Kompositmaterial

Trallbrädor av kompositmaterial kommer ofta med färdiga system med speciellt anpassade monteringsclips med förborrad skruv som rekommenderas för monteringen. Så här behöver du sällan välja skruv separat. 


Välj skruv

Vilken typ av skruv du ska använda för att fästa dina trallbrädor är en smaksak och du väljer själv om du vill att dina skruvar ska synas eller vara helt dolda. Vi har ett stort sortiment från flera tillverkare av trallskruv för både traditionellt och dolt montage i olika material och korrosivitetsklasser i butiken.

Här hittar du alla våra trallskruvar..


Hur ska trallbrädorna monteras?

Utvändigt monterade trallbrädor ska monteras med hänsyn till svällning och krympning. Om trallen monteras för tätt riskerar man skador när trallen sväller ihop i fuktig väderlek. Monteras den för glest kommer springorna mellan trallbrädorna bli onödigt stora under torrperioder.

Då det är svårt att bestämma hur fuktiga trallbrädorna är vid leverans rekommenderar branschorganisationen Svenskt Trä att brädorna inte monteras med förutbestämda avstånd. Istället ska trallbrädorna monteras med olika fasta avstånd från kant till kant beroende på trallbrädans dimension. Oberoende av trallens fuktighet vid montaget kommer då avståndet mellan trallbrädorna vara acceptabelt både vid torr och fuktig väderlek. Nedan följer en översiktlig guiden och tabell över rekommenderade kant-till-kantavstånd för olika typer av trallvirke. Men för säkerhets skull,  fråga alltid din virkesleverantör för att se vilket avstånd som gäller för just den trallbräda du valt.

Så här monterar du trall enligt Svenskt Trä:

 1. Mät avståndet från kant till kant när du lägger trallbrädorna (se bild 1). Observera att mellanrummet mellan trallbrädorna påverkas av brädans bredd och virkestyp.
 2. Trallskruvarna bör alltid monteras 30 mm från kanten av trallbrädan för att minska risken för sprickor i trallbrädan. (se bild 2).
 3. Förborra helst för trallskruvarna vid ändträet, för att ytterligare minska risken för sprickor.
 4. Undvik att skarva trallbrädorna så långt det är möjligt. Om det inte går, behöver du eventuellt montera spikreglar vid skarven och trallskruvarna 45 mm från ändträet för att minska risken för sprickor (se bild 3).
 5. Fuktskydda hela golvbjälken och spikregeln med en längsgående remsa av grundisoleringspapp (se bild 3). Även bärlinan mot husgrund eller vägg bör skyddas med grundisoleringspapp (se bild 2).
 6. Trallskruven ska monteras vinkelrätt mot trallbrädan och skruvhuvudet ska vara i nivå med trallbrädans yta, inte djupare, för att undvika fuktangrepp (se bild 4).


VirkesdimensionerOm du skulle vilja skruva dina trallbrädor med system för dolt montage hittar du mer information om hur du monterar med dessa här:

https://www.fastdon.se/blog/po...

https://www.fastdon.se/blog/po...


Branschorganisationen Svenskt Trä ger ut mycket information till hjälp när du vill bygga i trä. Här kan du läsa mer om hur du bygger en altan på ett säkert och godkänt sätt:

https://www.byggbeskrivningar....

https://www.byggbeskrivningar....