Butiken

ESSVE System för karmmontage

Montering av karmar till fönster och dörrar är ett precisionsarbete som kräver lite extra kunskap då det är viktigt att karmen monteras korrekt i våg för att säkra att det går att öppna och stänga dörren eller fönstret utan att de skaver eller fastnar mot karmen. Med ESSVEs olika system för karmmontage hanterar du enkelt montering av karmar vid både nybyggnad som renovering av befintliga byggnader samt montering av enklare små fönster.

ESSVE Karmhylsa INDU-Prog

Vid nybygge rekommenderar vi att jobba med karmhylsor för infästning av karmen mot vägg och golv. Essve erbjuder ett komplett karmsystem, INDU-Prog, som ger ett helt justerbart montage och fungerar till karmar både i trä, aluminium och stål. I system INDU-Prog ingår samtliga produkter för infästningen och en serie praktiska verktyg som hjälper dig vid installationen.

Karmhylsa och Koppelhylsa INDU-Prog

Indu-Prog Karmhylsa

Hylsan är tillverkad av zink och har fiberbrytande spår som förhindrar sprickbildning samt fräsklackar som försänker hylsan i karmen. För att enkelt kunna efterjustera karmen utifrån, finns 20 mm utvändig HEX.

Välj rätt längd på din hylsa

Hylsan finns i två olika längder 34mm/28mm och väljs beroende på hur stor glipa det är mellan karm och vägg samt efter tyngden på montaget. Hylsan ska monteras minst 15 mm in i karmen. För att förlänga en fog kan en distansbricka användas.


Välj hylsa 28mm för montage av lättare fönster och dörrar vid fogbredder på 0-13mm.

 • 28 mm karmhylsa ger fogbredd på 0–13 mm.
 • 28 mm karmhylsa med distansbricka ger fogbredd på 10–23 mm.

Välj hylsa 34mm vid fogbredder på 0-23mm (10-33mm med distansbricka) samt för tyngre montage som ytterdörrar, större fönster och glaspartier.

 • 34 mm karmhylsa ger fogbredd på 0–23 mm.
 • 34 mm karmhylsa med distansbricka ger fogbredd på 10–33 mm.

Om tryckfördelningsbricka används, byggs fodbredden på med 4 mm.


När du behöver ansluta två karmar i varandra ska du välja den speciella hylsan för seriekoppling, koppelhylsa 60mm. Koppelhylsa Essve för seriekoppling av karmarTryckfördelningsbricka och Distansbricka INDU-Prog


Om montaget sker mot lättbetong eller om det är en tyngre dörr eller fönster som monteras mot trä, ska tryckfördelningsbrickor användas. Tryckfördelningsbrickan används för att hylsan inte ska ”äta” sig in i väggmaterialet.

Om spalten mellan karm och vägg blir större än 13 mm för 28 mm hylsan och 23 mm för 38 mm hylsan ska distansbricka användas. Vid montage mot lättbetong måste även tryckfördelningsbricka användas. 

Montagebeslag INDU-Prog 

Montagebeslag Essve

Används när karm och vägg inte hamnar i linje. Exempelvis då fasaden flyttats ut vid tilläggsisolering eller om karmen inte kan fästas i en bärande konstruktion. (art nr. 511274)

Välj rätt montageskruv för ditt karmmontage med INDU-Prog

Välj lämplig montageskruv efter ditt väggmaterial och tyngden på ditt karmmontage.

Trä: 

Träskruv light Essve för karmhylsaTräskruv Essve för karmhylsa

ESSVE Indu-Prog Träskruv används tillsammans med Indu-Prog Karmhylsa vid karminfästning i träreglar.

 • Träskruv lätt 6,0x50 (TX30)- avsedd för montering av lättare fönster-/dörrmontage i träregel tillsammans med Indu-Prog karmhylsa. (art nr. 102292)
 • Träskruv lätt 6,0x65 (TX30)- används vid montage av mindre fönster och lättare dörrar tillsammans med distansbricka. (art nr. 105294)
 • Träskruv 8,0x65 (TX30)- används för tyngre fönster och dörrar, typ ytterdörrar tillsammans med tryckfördelningsbricka. (art nr. 105293)

Stål:

självborrande skruv Essve för karmhylsa

ESSVE Indu-Prog Självborrande skruv är avsedd för montering av Indu-Prog Karmhylsa mot stålregel.

 • Självborrande skruv 7,0x45 (TX30)- används vid montage i stålregel med max godstjocklek 5 mm. (art nr. 105379)

Betong/Tegel/Hålsten/Håltegel:

Betongskruv Essve för karmhylsa

ESSVE Indu-Prog Betongskruv används tillsammans med Indu-Prog Karmhylsa vid karminfästning i betongvägg och tegelvägg. Kräver förborrning med borr 6 mm.

 • Betongskruv 7,5x65 (TX30)- används vid montering i de flesta betongväggar (art nr. 105267)
 • Betongskruv 7,5x92 (TX30)- används vid montering i tegelvägg (art nr. 105287)
 • Betongskruv 7,5x132 (TX30)- används vid montage i hålsten och håltegel. OBS! Borra försiktigt så att inte hålväggarna krossas. (art nr. 105288)

Lättbetong/Lättklinker

Lättbetongskruv Essve för karmhylsa

ESSVE Indu-Prog Lättbetongskruv är avsedd för montering av Indu-Prog Karmhylsa i porösa material som lättbetong och lättklinker. OBS! Använd alltid tryckfördelningsbricka vid montage i lättbetong. Ingen förborrning krävs men undvik överdragning.


Montering av karm med ESSVE INDU-Prog karmhylsa

När du monterar en karm är det viktigt att den hamnar precis rakt så att fönstret eller dörren senare går att öppna och stänga utan att det skaver eller fastnar mot karmen. Nedan följer en översiktlig guide hur du väger in och monterar karmen med hjälp av karmshylsorna. De praktiska tillbehören nivåskruv och Pumpbag samt karmfixverktyg INDU-Prog, hjälper dig att hålla karmen på plats under monteringen. Välj längd och typ av montageskruv efter spaltbredd och väggmaterial för att säkra  ett godkänt och väl fungerande montage. 

Här hittar du en komplett monteringsanvisning för montering av karmar med ESSVE Karmhylsa INDU-PROG.


ESSVE Karmskruv PROGRAMA Plus

När du ska byta ut karmar eller fönster i äldre konstruktioner är förutsättningarna ofta inte optimala. Kanske har huset satt sig med åren och öppningen för fönstret eller dörren är lite sned och skev. Vi rekommenderar då att jobba med justerbara karmskruvar för ett säkert och enkelt montage. 

Använd karmskruv för montage av:

 • Ytterdörrar
 • Innerdörrar
 • Fönster
 • Glaspartier

Fördelar med Karmskruv PROGRAMA Plus jämfört med traditionell karmskruv

Essves karmskruv PROGRAMA Plus är en lättarbetad och justerbar karmskruv som du enkelt fäster mot vägg av både trä, håltegel och lättbetong och som har betydligt högre hållfasthet än traditionella karmskruvar på marknaden. 

 •  61% starkare maxvrid
 •  40% starkare utdragskraft innan överdrag
 • 42% starkare hylsa

Minskar risken att överdra hylsan

Om man spänner karmen för mycket på ena sidan, utan att släppa efter på motsvarande sida, är risken stor att överdra hylsan. PROGRAMA Plus helt runda gänga minskar risken för överdragning väsentligt. Det tjocka godset minimerar också risken att hylsan spricker vid snett montage.

Undvik att spräcka regeln

De fyra skärspåren i skruven är utformade för att skära av träfibrerna när den går in i regeln vilket reducerar risken för sprickor och flisbildning vid montaget, speciellt när karmskruven hamnar nära kanten på regeln. En sprucken regel märks ofta inte direkt, utan först efter ett par månader, då dörren kan bli svårstängd.

Karmskruv PROGRAMA Plus 


Karmskruvarna i denna serie har tjockt gods och rund hylsa med gängor som går runt om vilket minskar risken för att hylsan överdras. PROGRAMA-seriens hållfasthet och praktiska utformning förenklar karmmontaget och gör det möjligt att efterjustera. Karmskruvarna finns i fyra längder som väljs utifrån spaltbredden mellan karm och vägg samt vilken typ av väggmaterial karmen ska monteras mot.  

Välj rätt längd på din karmskruv

 • PROGRAMA Plus 50 mm- För spaltbredd 0–5 mm 
 • PROGRAMA Plus 70 mm- För spaltbredd 5–15 mm
 • PROGRAMA Plus 90 mmFör spaltbredd 15–35 mm samt vid montage i betong tillsammans med plugg
 • PROGRAMA Plus 140 mmFör spaltbredd 35–85 mm samt vid montage i lättbetong och håltegel tillsammans med plugg

Om du behöver seriekoppla flera karmar använder du den speciella hylsan för seriekoppling; ESSVE Koppelhylsa 60mm (art nr.111018). 


Montering av karm med PROGRAMA Karmskruv

När du monterar en karm är det viktigt att den hamnar precis rakt så att fönstret eller dörren senare går att öppna och stänga utan att det skaver eller fastnar mot karmen. Nedan följer en översiktlig guide hur du väger in och justerar karmen under monteringen med hjälp av karmskruvarna. De praktiska tillbehören nivåskruv och karmfixverktyg, hjälper dig att hålla karmen på plats under monteringen. Alla skruvar kan efterjusteras för att säkra ett godkänt och väl fungerande montage. 
Här hittar du en komplett monteringsanvisning för montering av karmar med ESSVE Karmskruv PROGRAMA PLUSESSVE Karmskruv L- för mindre och lättare fönster 


ESSVE Karmskruv L med vass spets är avsedd för montage av karmar för innerdörrar i trä, betong, lättbetong, lättklinker, tegel och håltegel. Den passar mindre fönster och lättare innerdörrar i både äldre hus där förutsättningarna inte är optimala, samt i nybyggnation med perfekta vinklar. Justering av karmen görs enkelt genom att karmskruven skruvas inåt eller utåt. Samtliga skruvar monteras med bits TX25. 

Karmskruv L

Karmskruv L är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den finns med vass spets för trä och betong, och med borrspets för stål. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen, vilket ger ett starkt montage. Karmskruv L kan användas i väggmaterial som natursten, betong, tegel, trä, stål och håltegel, men tänk på att välja karmskruvstyp efter väggmaterial.  • Karmskruv L- med vass spets för montage i trä och betong med plugg.
 • Karmskruv L8- med vass spets för montage i trä och betong med plugg.
 • Karmskruv L10- Endast för montage i stegborrad karm 14/5 mm.
 • Karmskruv L- med borrspets för stål (borrkapacitet 2,0 mm). Rekommenderas för montage i stålregel.

Montering av karm med ESSVE Karmskruv L

Karmskruv L ger ett användarvänligt montage som görs i ett moment och som inte kräver några specialverktyg. Nedan följer en översiktlig guide hur du väger in och justerar karmen under monteringen med hjälp av Karmskruv L. Gängorna i skruven gör att karmen enkelt följer med vid justering av skruven.Här hittar du en komplett monteringsanvisning för montering av karmar med ESSVE Karmskruv LPraktiska verktyg för montage av ESSVE Karmsystem

ESSVE har i samråd med fönstertillverkare och byggproffsen utvecklat en serie praktiska verktyg och tillbehör som hjälper dig när du ska montera karmar för fönster och dörrar. De praktiska verktygen är både smarta och lätta att använda och säkrar ett väl fungerande och godkänt karmmontage.


Nivåskruv med tillbehör

ESSVE Nivåskruv är ett mycket praktiskt verktyg som ersätter kilar och klossar vid montage av fönsterkarm mot träregel. Till nivåskruven finns även ett praktiskt verktyg för justering av skruven.

Nivåskruv                             Justeringsverktyg Nivåskruv 

Nivåskruv Essve                          


Montering med hjälp av nivåskruv

Skruven monteras i träregeln för karmens underkant som stöd för karmen under monteringen. Med hjälp av ett enkelt verktyg justerar du sedan skruven så att karmen hamnar i våg. Nedan hittar du en översiktlig monteringsanvisning för montering med hjälp av ESSVE Nivåskruv.
ESSVE Pumpbag

Pumpbag-systemet består av fyra stycken fiberförstärkta luftkuddar som förs in mellan karmen och regeln (eller väggen) och pumpas med exakt rätt mängd luft tills fönstret är perfekt justerat. Du slipper använda träkilar och får ett mycket bättre resultat. Snabbt, enkelt och perfekt.

 • Enkla, exakta fönster- och dörrmontage
 • Klarar fogbredder mellan 2–50 mm
 • Fiberförstärkt
 • Kan användas många gånger
 • Kraftig pumpfunktion för tunga lyft
 • Exakt justering med ventil
 • Klarar även vitvaror, bänkskivor mm
 • Klarar en tryckkapacitet på 135 kgKarmfixverktyg PROGRAMA och INDU-Prog

Det praktiska Karmfixverktyget förenklar och effektiviserar karmmontaget, samt säkerställer att karmen hamnar centrerat i öppningen. 

 • Undviker att karmskruven drar snett
 • Enkelt att justera karmen i sidled innan karmskruven monteras
 • Säkerställer att karmen är kvar i rätt position under monteringen
 • Enbart små efterjusteringar behöver göras

Finns i två olika varianter som passar till montering med ESSVE karmskruv respektive karmhylsa: 

Karmfixverktyg PROGRAMA                 Karmfixverktyg INDU-Prog

                                                 

Verktyget slås in i regeln och bildar ett centreringshål som gör att karmskruven inte drar snett. Det hjälper också till att hålla karmen på plats under justering och montering.

Justeringsverktyg INDU-Prog.  

Används för att justera karmhylsan via fogspalten vid montaget.

Spärrnyckel INDU-Prog   

Används för justering av hylsan. Perfekt vid montage av fasta fönsterpartier där åtkomligheten är begränsad. Använd spärrnyckeln tillsammans med Universalverktyg INDU-PROG.Universalverktyg INDU-Prog.  

Monterings- och justeringsverktyg med HEX10 för montage av hylsor och TX30 för montage av samtliga skruvar.Karmskruvsborr DLT 14/5  

En speciellt anpassad borr som ger ett extra fint 14 mm hål i karmen CENTRERINGSHYLSA C10 För montage i betong. Hylsan monteras i fönstrets förborrade hål. Säkerställer att borren inte går snett, vilket annars kan leda till ett icke godkänt montage.Lättbetongplugg 

Borras med 10mm borr och slås där efter i med hammare.Täcklock 

Används för att dölja skruvhålen i karmen. Finns i olika färger och storlekar.
Flexibelt Fogskum ESSVE Fogskum FLEX  

Ett mjukt och elastiskt fogskum kan användas för att ersätta drevisolering och tillåter efterjustering av karmen. ESSVE Fogskum FLEX är ett flexibelt och elastiskt fogskum med hög precision som ger minimalt med spill. Med bifogad adapter och rör kan produkten användas direkt med eller utan verktyg. Med pistol så blir resultatet alltid bäst och är proffsens bästa val. Högisolerande med permanent rörelse- upptagning på ca 20%. Perfekt värmeisolering samt utmärkt akustiktätning. 

OBS! Inga andra typer av fogskum bör användas vid karmmontage!


Skruv- och tillbehörsväska ESSBOX

ESSVE har utvecklat ett smart portabelt förvaringssystem ESSVE ESSBOX, som praktiskt förvarar alla dina skruvar och tillbehör. Förvaringsserien finns i olika storlekar och med olika inredning så att den enkelt kan anpassas allt utifrån dina specifika behov. Passar perfekt att förvara alla skruvar och tillbehör som du behöver när du ska montera karmar och fönster, oavsett system ovan.

   
href="Karmfixverktyg"" >https:="" www.fastdon.se="" product...="" programa="" (art="" nr.="" 111049)<="" li="">