Butiken

Att välja spik

Förr i tiden var en spik en spik och hade kanske bara olika längd och dimension. Men idag finns det en hel uppsjö av olika specialspikar att välja på och det är inte alltid lätt att hitta rätt i denna djungel. Vi hjälper dig att hitta rätt spik för ditt jobb!

Vilken typ av spik ska jag välja?

De första frågorna du behöver ställa dig innan du väljer spik är:

 • Vad du ska använda din spik till, är det en enkel konstruktion eller en mer avancerad?
 • Finns det speciella krav på hållfasthet eller utdragsfasthet, dvs hur pass lätt det är att dra ut spiken igen?
 • Vilket material ska du spika i?
 • Kommer spiken att synas på ytskiktet eller används den i en dold kontruktion?
 • Ska den användas inomhus eller utomhus, kanske i mer korrosiva miljöer som invid poolen eller nära kusten?
 • Ska du spika mycket eller förhållandevis få spikar?

Vanligtvis skiljer man i grunden mellan form på spikhuvudet, gängning av skaftet och ytbehandling på spiken samt om den är avsedd för handspikning eller maskinspikning.

Typ av spikhuvud:

Beroende på vad du ska spika och om din spik ska synas eller inte kan du använda spik med olika typer av huvudform.


Runt huvud

Spik med runt huvud är vanligast bland spikarna och ger en snygg ytfinish. Den kan finnas både som flat huvud som hamnar i linje med materialet eller med ett kullrigt huvud där spikskallen av estetiska skäl ska sticka upp lite ovanför materialet, tex för plåtslageriarbeten. 

D-huvud

             

Denna typ av spik passar bra till dolda konstruktioner där spiken inte syns på ytskiktet och används framför allt som bandad maskinspik. Spiken har ett D-format huvud med samma prestanda som ett runt huvud men formen möjliggör en tätare bandning av spiken, vilket innebär fler spikar per laddning av spikpistolen, färre omladdningar och därav lite bättre ekonomi.

Dolt huvud

      

Spikar med denna typ av koniskt huvud brukar kallas för ”Dyckert”och innebär att spikskallen döljs helt i materialet. Används överallt där du inte vill att din spik ska synas i ytskiktet, tex vid spikning av panel och skivor.

Dubbelhuvad

  

Denna typ av spik har två huvuden och används framför allt i tillfälliga konstruktioner som gjutformar och liknande där du enkelt behöver kunna dra ut spiken igen. Det dubbla huvudet möjliggör ett enkelt grepp med hammaren eller annat utdragsverktyg.


Gängning/stamtyp:

 

Utformningen på spikens stam har påverkan på din konstruktions hållfasthet och utdragsfastheten, dvs hur lätt det är att dra ut spiken igen när den väl är islagen. Materialet och de olika typerna av gänga ger spiken olika prestanda och väljs utifrån kraven på din konstruktion och det material du ska spika i.

Räfflad spik.    

Räfflad spik används främst vid arbete i trä då räfflorna i spikens skaft underlättar för spiken att tränga in i träet. Detta är den vanligaste typen av spik som ofta kallas ”Snickarspik”.

Huggen spik.      

Huggen spik har ett runt hugget skaft som ger extra god fästförmåga i materialet. Den kan exempelvis användas för att spika gipsskivor mot träreglar. 

Slät spik

Denna typ av spik kräver minst kraft för att slå i men har också sämst utdragsvärde, dvs den lossnar lättare ur träet. Används ofta för att spika lister o.dyl.

Kamgängad eller ringad spik

Spikskaftet har taggade ”kammar” runt om som fungerar som hullingar och hindrar spiken från att krypa ut av sig själv och som ger en hög utdragsfasthet.

Skruvad eller vriden spik

Dessa typer av spik är tillverkade av en rund eller en fyrkantig tråd och kräver mer kraft att slå i än en slät spik men mindre än för en kamgängad spik. Utdragsvärdet är också bättre än för en slät spik men sämre än för en kamgängad spik.

Ytbehandling / rostskydd

Spik kan ytbehandlas av flera skäl, men det görs främst av utseendeskäl och för att uppnå ett rostskydd för järnlegeringen spiken är uppbyggd av så att den tål att utsättas för väder och vind eller fuktiga inomhusmiljöer. 

Förzinkning

Den vanligaste ytbehandlingen är förzinkning vilket innebär att spikens yta beläggs med zink som ger en blank yta och varierande grad av rostskydd till spikens järnlegering. Olika metoder för detta är Varmförzinkning, Kallförszinkning och Elförzinkning samt den nya generationens teknik M-fusion.

Varmförzinkning ger ett starkt rostskydd med lång hållbarhet, upp till 40-50 år. För att säkra en långsiktigt hållbar konstruktion utomhus rekommenderas därför att alltid använda åtminstone varmförzinkad spik till dessa arbeten.

Kallförzinkning och elförzinkning av metall är billigare och enklare processer som ger metallen en vacker yta men inte lika högt rostskydd. Spik med dessa typer av ytbehandling bör därför bara användas inomhus i miljöer med låg luftfuktighet.

Val av ytbehandling för materialet i din konstruktion ger påverkan på miljön. M-Fusion är en modern ytbehandling som använder termodiffusionsteknik, som kräver betydligt mindre energiåtgång. Zinken appliceras endast där den gör nytta och resten återvinns. Tekniken är helt fri från krom och lämnar inte heller ifrån sig några toxiska restämnen som slagg, lösningsmedel, syror eller nedsmutsat spillvatten. Denna typ av ytbehandlingen ger ett extremt bra motstånd mot korrosion samtidigt som den ger mindre påverkan på miljön än traditionella metoder för förzinkning. Spik med ytbehandling M-fusion är godkänd att användas i miljöer med korrosivitetsklass C4 och är jämförbar med spik i rostfritt stål A2.

Rostfritt

Rostfri spik märkt A2 innebär att hela spiken är av rostfritt stål som har hög beständighet mot rost. Denna typ av spik rekommenderas till fuktiga eller korrosiva miljöer i klass C4 och över.

Rostfri A4 innebär att spiken är av ännu härdigare syrafritt stål som kan behövas i mycket krävande korrosiva miljöer i klass C5 och över.

Vilket rostskydd ska jag välja?

När du ska välja spik är det viktigt att använda rätt typ av material eller ytbehandling för den miljö där din konstruktion finns. Följande korrosivitetsklassmärkning används för skruv och spik och brukar stå på förpackningen.


Typ / (Korrosivitetsklass)

Ytbehandling

Miljö / Användningsområde

Blank (C1)


Utan ytbehandling


Inomhus i uppvärmda byggnader, ex. till formspikning.


Blankförzinkad (C1)Förzinkad men med lågt rostskydd


Inomhus i uppvärmda byggnader, ex. till lister och inredning i torr miljö.Varmförzinkad (C3)
Varmförzinkad med bra rostskydd- Inomhus i måttlig fuktighet, ex. kökssnickerier. 

- Utomhus för konstruktioner i miljö med måttliga mängder salt och föroreningar, ex. utomhuspanel.M-fusion (C4)Förzinkad med termodiffusionsteknik.- Inomhus i utrymmen med hög luftfuktighet eller stora ängder föroreningar, ex. våtrum eller industri.

- Utomhus för konstruktioner i miljö med med måttliga mängder salt och föroreningar, ex. plank och trall runt pool eller i industrimiljö och kustområden.


Rostfri A2 (C4)Spik helt i rostfritt stålmaterial- Inomhus i utrymmen med hög luftfuktighet eller stora ängder föroreningar, ex. våtrum eller industri.

- Utomhus för konstruktioner i miljö med med måttliga mängder salt och föroreningar, ex. plank och trall runt pool eller i industrimiljö och kustområden.


Rostfri A4 (C5)Spik helt i syrafast stålmaterial- Inomhus för konstruktioner i utrymmen med permanent fuktkondensation, ex kylrum eller simhallar.

- Utomhus för konstruktion i miljö med stora mängder salt och föroreningar, vanligtvis industrimiljö.Handspik eller maskinspik?

Att spika för hand är det enklaste sättet att foga samman olika delar i din konstruktion. Det kräver inga andra specialverktyg än en hammare och lite spikteknik. De flesta spiksorter finns att köpa i lösvikt för handspikning och är kanske att föredra för hemmasnickaren som inte spikar så ofta eller i så stora volymer.

Om du däremot ska spika lite större volymer eller som proffsen jobbar kontinuerligt med stora konstruktioner kan en spikpistol vara att föredra då det spar mycket tid och skonar axlar och handleder. En spikpistol förenklar också hantverket då den erbjuder snabb och effektiv spikning med god precision. 

Maskinspikning

De flesta spiksorter finns också att köpa för maskinspikning, dvs i bandat format som passar olika typer av maskiner. Spikpistoler finns i flera olika utföranden och för olika drivmedel, antingen gasdrivna eller tryckluftsdrivna. Vilken sort du ska välja beror på vilken typ av konstruktion den ska användas till och om du har tillgång till eldriven kompressor där du ska spika. 

Användningsområden för spikpistoler

 • Stomme
 • Tak
 • Ytterpanel
 • Innerpanel
 • Skivor och innertak
 • Lister och foder

När du väljer maskin behöver du också tänka på om den ska ha magasin för rakbandad eller rundbandad spik. De båda bandtyperna har olika fördelar men generellt kan man säga att maskiner för rakbandad spik är lite smidigare och att föredra då det gäller spikning av exempelvis stomresning där det inte krävs så många spikar. Spik på rulle ger färre omladdningar och en sådan maskin kan vara att föredra då man ska spika ex. papp, panel och råspont som kräver en tätare spikning.

Här hittar du mer information som hjälper dig att välja rätt maskin för ditt jobb!

Rakbandad spik 

Rakbandad spik finns att köpa med olika olika lutningsvinkel (17°/21°/34°) på spikarna och med olika bandtyp som bärare, plast eller papp. Vilken vinkel du ska välja styrs främst av hur magasinet på din maskin är utformat och har inte så mycket påverkan på slutresultatet. Men generellt kan sägas att 17° och 21° är det vanligaste valet för hemmasnickaren medan proffsen föredrar de lite smidigare maskinerna för 34° lutning då det ger en tätare bandning med kortare magasin.

Plastbandad spik för 17° och 21° magasin beter sig lite olika beroende på temperatur. Vid låga temperaturer kan plasten bli hård och känslig och riskerar att ”skvätta” mer. Om plasten spricker finns det risk att spiken fastnar i magasinet. Vid varmare väderlek blir plasten mjukare och får motsatt effekt. Mellanrummet på spiken med plastbandning gör att magasinen på motsvarande verktyg ofta är längre.

Pappbandad spik för 34° magasin ger fler spik per strip, då de är sammansatta utan mellanrum. Spikpistolen har därmed ofta kortare magasin som kan uppfattas mer balanserat. Pappbandad spik är heller inte temperaturkänslig.Ankarspik 15 grader rundbandad, plastbandad (coil)Rundbandad spik

Dessa innehåller större mängd spik per laddning, jämfört med rakbandad spik. Det finns två olika vinklar, 0° och 15° som beror av frammatningsmekanismen i din maskin. Spik med 15° finns både med plastbandning och trådbandning. Trådbandad spik är ofta något mer kostnadseffektivt, men plastbandningens fördel är att de inte efterlämnar restmaterial i form av metalltråd som kan lämna rostfällning på virket.


Våra spiksorter

Nedan följer en översiktlig tabell över ett antal vanliga spiksorter som hjälp när du ska välja spik till din konstruktion. 

Typ

Användningsområde

Ankarspik

Ankarspik 34 grader plastbandad, varmförzinkad 
Kamgängad spik med flat huvud. Används för spikning av byggbeslag och plåtreglar mot trä. Finns att beställa bandad för maskinspikning samt i lösvikt med olika ytbehandling. 

Bleckspik

Kamgängad spik med svagt kullrigt huvud och tätning. Används för plåtslageriarbeten med höga krav på utdragshållfasthet. Finns i svart och vit.


Dubbelhuvad spik

Räfflad spik med dubbla huvuden. Används vid spikning av tillfälliga konstruktioner där man enkelt behöver kunna dra ut spiken igen.
Dyckert

Dyckert Essve D16  


Spik med koniskt huvud och räfflat skaft. Används för ”osynlig” spikning där spikhuvudet ska döljas i träet. Finns att beställa för maskinspikning för olika magasinvinklar samt I lösvikt i olika ytbehandling
Huggen spik

Trådbandad Coilspik 15 grader, huggen, M-Fusion Maskinspik 17 grader, runt huvud, huggen, M-Fusion

Spik med hugget skaft och flat försänkt huvud. Används där extra fästningsförmåga krävs, tex vid spikning av gipsskivor. Finns att beställa bandad för maskinspikning i olika ytbehandlingar.

Kamspik

 

Kamgängat skaft och lågkullrigt huvud. Kammarna i spiken hindrar den från att vandra ut ur träet och denna typ av spik används då det är extra krav på hög utdragshållfasthet. Finns i olika längder i Rostfritt syrafast A4 för mycket utsatt miljö.Klammerspik

Runt kamgängat skaft och ett kullrigt eller flat huvud. Används för plåtslageri, tex fönsterbleck eller fotplåt mot trä där det finns krav på rostskydd.


Klockspik

Kamgängat skaft med lackerat huvud och tätningsbricka. Används för spikning av takplåt där det finns höga krav på utdragsfasthet.


Murkamspik

 
Rostfri spik med runt kamgängat skaft i rostfri A4. Används för skalmursförankring i korrosiv miljö där det ställs höga krav på hög utdragshållfasthet.

 

Pappspik

 


Varmförzinkad spik med flat huvud och kort skaft. Används för att spika takpapp och asfaltboard. Finns rundbandad för maskinspikning samt i lösvikt i flera dimensioner.Räfflad trådspik

 Denna spik med räfflat skaft och flat huvud är den vanligaste av alla spiksorter och brukar kallas för ”Snickarspik”. Finns i Rostfri A4 för utsatta miljöer samt i varmförzinkad.

Slagspik

 


En kraftig och härdad spik med runt skaft och flat huvud. Används vid spikning i hårda material som betong och tegel i torra miljöer.